KLUBBENS HISTORIA 

Halmstad Rotaryklubb bildades 1935, och antalet medlemmar då var 40, ungefär som idag. Medlemsförteckningen visar att det var fråga om stadens elit inom framförallt näringslivet, den offentliga förvaltningen, försvarsmakten, juridiken och medicinen. Många av dessa medlemmar påverkade genom sina gärningar staden till att utvecklas till vad den är idag, och deras spår är fortfarande synliga, i företag, byggnader, gatunamn, och på andra sätt. Här har vi valt att ur denna illustra skara lyfta fram några särskilt intressanta personer.

Georg Bissmark är, åtminstone till namnet, bekant för många halmstadbor. Han var jurist, rådman, riksdagsman och justitieminister, och en uppskattad sådan, men ur halmstadsperspektiv framför allt borgmästare under åren 1918 – 1938. Han gav sin prägel åt Halmstad på många sätt. Under hans tid byggdes exempelvis det nuvarande rådhuset, och inskaffades Milles fontängrupp Europa och tjuren. Han var mycket kulturintresserad och var med och bildade föreningen Gamla Halmstad. Dessutom var han en viktig förespråkare för sparbanksrörelsen.

Per Berggren, handlare och födgeni, och ursprunget till grossiströrelsen J.B. Berggren som verkade länge i Halmstad, och som så småningom blev Dagab och därefter Axfood.

Walter Höjer, chef för Systembolaget i Halmstad på den tiden då detta låg på Stor- gatan, i det hus vi gamla halmstadbor fortfarande kallar Norre kavaljeren. Höijer var mycket konstintresserad och under många år sekreterare och intendent i Hallands Konstförening.

Erik Salvén, ett känt namn för många som initiativtagare till byggandet av St. Olofs Kapell i Tylösand, som är en återuppbyggnad av en riven kyrka i Lidhult. Historien om hans detektivarbete för att samla ihop byggnadsdelar och inventarier från kyr- kan som använts och integrerats i olika byggnader i trakten är spännande i sig. Salvén var länsantikvarie och museiintendent, och var den som tog initiativ till byggandet av Hallands Museum, numera Hallands Konstmuseum.

Gottfrid Westerberg, framgångsrik ägare och direktör vid Nordiska Filt AB. Nordiska Filt upptog en stor del stor del av Gamletullsområdet vid Nissan, men efter att bolaget förvärvats av den amerikanska koncernen Albany flyttades verksamheten under början av 1990-talet till Flygstaden. Gottfrid Westerberg var också finsk konsul. I vår klubb efterträddes han så småningom av sonen Gunnar Westerberg, ett känt namn i klubbens historia.

Presidenter

2022 - 2023 Maria Hemlin
2021 - 2022
Nils Ola Hessel
2020
- 2021 Stefan Ågren
2019 - 2020 Thomas Junfors
2018 - 2019 Catrin Karlsson Westergren
2017 - 2018 Ingemar Wictor / Bo Bjelvenstedt
2016 - 2017 Bo Bjelvenstedt
2015 - 2016 Monica Hallberg
2014 - 2015 Ann-Sofie Hammargren Sjöholm
2013 - 2014 Willy Wikström
2012 - 2013 Torleif Nordgaard
2011 - 2012 Helena Wallenborg
2010 - 2011 Patrik Larsen
2009 - 2010 Björn Hall
2008 - 2009 Ewa Bylander
2007 - 2008 Johan Rydén
2006 - 2007 Birgitta Johansson
2005 - 2006 Magnus Karlsson
2004 - 2005 Göran Kuylenstjerna
2003 - 2004 Johan Sedelius Hörberg
2002 - 2003 Hans-Erik Jonsén
2001 - 2002 Göran Hegen
2000 - 2001 Göran Wetterlundh
1999 - 2000 Nils-Erik Jönsson
1998 - 1999 Anders Hellman
1997 - 1998 Anders Hyléen
1996 - 1997 Nils-Ola Hessel
1995 - 1996 Åke Bäck
1994 - 1995 Sven Eriksson
1993 - 1994 Fred Müchler
1992 - 1993 Stefan Ågren
1991 - 1992 Evert Grahn
1990 - 1991 Bror Larsson
1989 - 1990 Torsten Jacbsson
1988 - 1989 Lasse Larsson
1987 - 1988 Erik Tenfält
1986 - 1987 Bernt Westberg
1985 - 1986 Åke Nilsson
1984 - 1985 Arne Östgård
1983 - 1984 Åke Andrén
1982 - 1983 Sten Ljungnér
1981 - 1982 Lennart Hansson
1980 - 1981 Eric Djurång
1979 - 1980 Ingvar Samuelsson
1978 - 1979 Ingvar Nilsson
1977 - 1978 Göran Hillgård
1976 - 1977 Peter Rautenberg
1975 - 1976 Carl Alfons
1974 - 1975 Olof Christiansson
1973 - 1974 Gunnar Kildén
1972 - 1973 Carl C:son Lindberg
1971 - 1972 Rolf Bernsten
1970 - 1971 Ewald Ljungnér
1969 - 1970 Samuel Palmer
1968 - 1969 Christer Lilliehök 
1967 - 1968 Folke Ripa
1966 - 1967 Torsten Segrell
1965 - 1966 Lars Ågren
1964 - 1965 Erik Borgquist
1963 - 1964 Gunnar O Westerberg
1962 - 1963 Henning Nitelius
1961 - 1962 Torsten Svenäng
1960 - 1961 Erik Berggren
1959 - 1960 Eric Hägge
1958 - 1959 Göran Lindblom
1957 - 1958 Torsten Franzén
1956 - 1957 Magnus von Essen
1955 - 1956 Nils Löfgren
1954 - 1955 Åke Svensson
1953 - 1954 Gustav Ehinger
1952 - 1953 Magnus Hedenlund
1951 - 1952 Magnus Hedenlund
1950 - 1951 Gunnar Lundgren
1949 - 1950 Stellan Bendz
1948 - 1949 Måns Arborelius
1947 - 1948 Magnus von Essen
1946 - 1947 Gerhard Jenson
1945 - 1946 Artur Börjesson
1944 - 1945 Gösta Lindblad
1943 - 1944 Gustaf Pfeiff
1942 - 1943 Uno Almgren
1941 - 1942 Emanuel Stelling
1940 - 1941 Isak Wallberg
1939 - 1940 Walter Höijer
1938 - 1939 Artur Börjesson
1937 - 1938 Allan Boo
1936 - 1937 Gösta Bratt
1935 - 1936
Georg Bissmark