Stöd halmstad Rotaryklubb i kampen mot polio

Elisabeth Bava om End Polio Now (Refererat från klubbmöte 2021-01-26 av Bo-Lennart Nilsson)

Elisabeth Bava, medlem i Tingsryds GK, är distriktets ansvarige för End Polio Now- projektet. Hon berättade inledningsvis att hon själv fick polio i tidig ålder. Polio, eller barnförlamning så det då hette, var inte så ovanligt i Sverige på 50-talet, och vi är väl många som kommer ihåg detta. Elisabeth berättade om sina erfarenheter av sjukdomen, och att, även om det gått att anpassa sig till ett liv utan större besvär, sjukdomen fortfarande gör sig påmind ibland.

Innan vaccinet kom var polio en inte ovanlig sjukdom. Elisabeth tog ett exempel från USA där år 1952 58 000 personer blev sjuka, många dog och ännu fler blev handikappade för livet. 1954 kom det första vaccinet, och vaccineringen tog fart, mycket tack vare president Roosevelts insatser som bekant var ju presidenten handikappad efter sviterna av polio.1953 var året för den sista stora epidemin, och efter 1957 registrerades inga nya fall i USA, däremot i många andra delar av världen.

1985 inleddes Rotarys ambitiösa vaccineringsprogram, vilket under projektnamnet Polio Plus drevs under många år och med stora insatser, särskilt efter år 2007 då Bill och Melinda Gates Foundation anslöt som en mycket viktig finansiär.

End Polio Now-projektet syftar till att slutligen utrota polion i världen. Polio finns nu endast i Pakistan och Afghanistan, och på grund av förhållandena i dessa länder, särskilt i Afghanistan, är arbetet svårt att bedriva. Vaccineringen sköts till stor del av volontärer, och enligt Elisabeth har 10 volontärer dödats i Afghanistan, av talibaner får man förmoda.

Vårt eget projekt drar nu igång, med målet att alla medlemmar ska ha bidragit med åtminstone 730 kronor.  Efter det att klubben bidragit med dubbla beloppet och Bill Gates dubblat än en gång blir utväxlingen av klubben insats väldigt stor.

Bidra enkelt via Swish, Scanna koden med din Swish app.

Halmstad Rotaryklubbs EndPolioNow-kampanj 2021

Bidra med minst 2 kr/dag o. år = minst 730 kr eller 61 kr/månad

Swish                                 1236557508

Konto Danske Bank     1209 1576433        

Bankgiro                           5035-9488