Sedan några år driver vi i samarbete med Nacka Kommun ett mentorskapsprogram, som syftar till att stötta nyinvandrade akademiker i deras strävan att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Varje mentor har en ’adept’ som han eller hon fungerar som bollplank för, och ibland något mer än så, under ett drygt halvår. Det kan vara allt från guidning i hur man kan få betyg översatta till kontakter med myndigheter och jobbcoacher, Och naturligtvis ger vi en inblick i den svenska kulturen, men är också allmänt stöttande och kan därutöver kanske få tillfälle att hjälpa till med att skapa ett proffsigt CV eller ett ansökningsbrev.

Vi brukar vara 5 till 8 mentorer engagerade – ett uppdrag som oftast upplevs som mycket tillfredställande.