Love har ganska nyligen flyttat från Åtvidaberg till Saltsjöbaden och bor på Båthöjden med sin fru Helena.
Han har fyra barn från ett tidigare äktenskap. Eftersom många brukar undra så nämner Love att han är släkt med den kände författaren Carl Jonas Love Almqvist.
Love föddes 1944 i Växjö men flyttade tidigt till Stockholm. Han har bott i Stockholmsområdet under långa perioder av sitt liv. 1963 tog han studenten i Östra Real. Efter värnplikten studerade han vid Stockholms Universitet och avlade en fil.pol.mag.examen i bl.a. statskunskap och företagsekonomi. Love arbetade för Rädda Barnen under många år både i Sverige och på olika ställen utomlands. Här hemma sysslade han med ekonomi och biståndsfrågor. Utomlands ägnade han sig mest åt administration. 1969 började han på Rädda Barnens ekonomiavdelning i Stockholm.
 
Redan 1970 fick han sitt första utlandsjobb i Busan i Sydkorea. Där hade Rädda Barnen en barnklinik. Man bedrev också uppsökande verksamhet bland befolkningen för att hitta människor som led av tuberkulos. Vidare utbildade man daghemspersonal och hade verksamhet med flera tusen fadderbarn. Love var tillbaka i Sydkorea i början av 80-talet, när Rädda Barnen avvecklade sin verksamhet där, eftersom levnadsstandarden hade blivit så hög.


 
Senare arbetade Love för Rädda Barnen bl.a. i Etiopien och på Västbanken. I Etiopien träffade han sin första fru. I Jeriko, där Love var chef, samarbetade Rädda Barnen med Arab Development Society (ADS) som drev en yrkesskola med jordbruk och mejeri. Love upplevde att religionen (judendom, kristendom och islam) var ständigt närvarande i regionen. Två av Loves barn gick i skola i Jerusalem. När familjen var ledig åkte man ibland till Gaza, som då var ett paradis. Familjen umgicks med ”vanliga” israeler och palestinier. Love fick intrycket att de ville leva i fred med varandra (men det var ju för 35 år sedan). Efter Jugoslaviens sönderfall gjorde Love flera resor till Serbien.
 
Love blev pensionär 2012. Till hans stora intressen hör modelltåg, gamla tåg, gamla bilar och militärhistoria. Han har en Jaguar från 1967.
 
Vid pennan Inger Kalmerborn