Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling och Svenska Kyrkans kontaktperson för Guds hus i Fisksätra, berättade om projektets historia, dess syften och verksamheter samt planerna för framtiden.
Samarbetspartners är Svenska kyrkan Nacka församling, Muslimernas förening i Nacka och Stockholms katolska stift. Fisksätra har ca 8000 invånare med rötter i ett hundratal länder; ca 40 procent är kristna och ca 40 procent är muslimer. En kyrkobyggnad finns vid Fisksätra torg och muslimerna har en lägenhetsmoské. Varje söndag firas katolsk gudstjänst i Fisksätra kyrka. 
Projektet startade som ett svar på skolans behov av hjälp i undervisningen och föranleddes inte av att relationerna mellan kristna och muslimer var särskilt dåliga. Den första aktiviteten ägde rum pingsten 2003 och utgjordes av en gemensam bön och andakt på fotbollsplanen i Fisksätra. 2008 startade de tre samfunden tillsammans med Stockholms stadsmission (inte längre med i samarbetet) ett råd- och stödcenter med namnet Källan som håller till i församlingens lokaler i Fisksätra kyrka. Syftet är att ge deltagarna bättre förutsättningar för integration och inkludering i det svenska samhället. Källan ordnar en mängd aktiviteter inom områdena stöd, kunskap, sysselsättning och opinionsbildning. 2010 tillkom ett värdegrundsdokument och 2014 en vänförening. 2009 fick religionsdialogen namnet Guds hus och då inleddes planerna på att bygga en moské samt ett inglasat torg som ska förbinda kyrkan med moskén. 2015 påbörjades insamlingsarbetet för de båda byggnaderna. Moskén ska finansieras av Stiftelsen Fisksätramoskén och inomhustorget av Nacka församling. Hittills har ca 5 miljoner kronor samlats in av de ca 60 miljoner som behövs.


 
Guds hus är en mötesplats för mångfald och integration, en plats för tolerans, respekt och tillit. Det handlar inte om att blanda olika religioner utan om att respektera och försöka förstå varandra. Guds hus vill visa att samarbete över gränser är en väg till fred. Guds hus bedriver en mängd olika aktiviteter: socialt arbete i råd- och stödcenter, föreläsningar, samtal, fredsböner, fester, kulturfestivaler, studiebesök m.m.  Guds hus utvecklar sina relationer till judarna och har kontakt med en hel del internationella nätverk.
 
Guds hus publicerar ett nyhetsbrev ca fyra gånger om året. På hemsidan www.gudshus.se kan man anmäla sig för nyhetsbrevet och få information om bl.a. kommande aktiviteter. Ett intressant arrangemang inom den närmsta tiden är kulturfestivalen den 1 oktober. På hemsidan finns också information om hur intresserade på olika sätt kan bidra ekonomiskt till byggandet av Guds hus.
 
Vid pennan Inger Kalmerborn