Distriktsguvernören Bo Söderlings presentation:  
 
Bo Söderling reser runt till klubbarna i distriktet och har ambitionen att hinna med alla före jul. Han har slagits av hur olika klubbarna är. Han framhåller att han inte är inspektör utan coach.

Bo är född och uppvuxen i Västervik. Han bor med sin hustru på Reimersholme och har sommarhus i Nyköping. Han arbetade 15 år i flottan, 5 år i försvarsindustrin och 26 år i flygindustrin. Han är numera pensionär. Sedan år 2000 är han medlem i Nyköping Öster Rotaryklubb. Han var president 2008 – 2009. Bland klubbens aktiviteter vill han särskilt framhålla Sörmlandslägret för flickor, som startades 2010.
 
 
Rotary International (RI) har ca 1,2 miljoner medlemmar. Den senaste månaden har RI fått 24 000 nya medlemmar. Förra året spenderades motsvarande ca 1,4 miljarder SEK på olika projekt. Klubbarna kan söka medel till egna projekt. RI har högsta ranking i effektivitet, vilket bl.a. hänger samman med låga administrativa kostnader. RI är ett internationellt yrkes- och kompetensnätverk. Nuvarande RI-presidenten Shekhar Mehta kommer från Indien. Nästa RI-president blir för första gången en kvinna, Jennifer Jones från Kanada. Shekhar Mehtas motto är ”Serve to Change Lives” med tilläggen ”Do More Grow More” och ”Each One Bring One”. RI har nu sju fokusområden. ”Miljö” har nyligen lagts till som det sjunde området.

Bo gör en liten paus i presentationen och överlämnar i gåva ett standar till klubbens ordförande med RI-presidentens motto ”Serve to Change Lives”.
 
 
Bo fortsätter. Han skulle ha rest mycket utomlands. Det har dock hittills inte blivit så mycket p.g.a. pandemin. Han har deltagit i utbildning via ZOOM. Han är imponerad över hur väl man lyckats genomföra utbildningar digitalt.

Bos mål som distriktsguvernör är: fokusera på klubbarna, göra Rotary synligt lokalt, medlemsrekrytering, polio plus, årliga fonden och ClubRunner (CR). För att öka antalet medlemmar gäller det att försöka intressera ungdomar och nysvenskar genom att driva för dem intressanta projekt.  Bo rekommenderar att man har CR i mobilen genom att skaffa sig appen.

Bo berömmer Rotary Saltsjöbaden för det som klubben gör, inte minst samarbetet med Skota Hem. Samarbete med andra klubbar och andra distrikt rekommenderas. Klubbarna kan ansöka om bidrag från årliga fonden. Det finns både ”district grants” och ”global grants” att söka. Stödverktyg för klubbarna är dels de assisterande guvernörerna (AG) som är sju till antalet, dels distriktsteamet (DT). Det går bra att kontakta AG Dennis Lind eller DT och ställa frågor och be om hjälp. Varje AG har en ”beachflagga” med Rotarys logga, som klubbarna kan låna för att bli mer synliga vid arrangemang. Bo vill framhålla RLI (Rotary Leadership Institute), som står för Rotarys utbildning.
Användbara länkar är
  • My Rotary: my.rotary.org
  • D 2370:s hemsida: rotary2370.se
Bo avslutar sin presentation med att önska klubben lycka till samt uppmana oss att ha roligt, göra oss synliga och stötta varandra.
 
Vid pennan Inger Kalmerborn