Peter Ehlin, som arbetar som fysioterapeut vid Saltsjöbadens sjukhus, håller själv på med biodling och har bikupor på Solsidan och på sitt lantställe på Tynningö. Dessutom undervisar han om biodling för en biodlarförening. Det finns ca 160.000 bisamhällen i Sverige. En biodlares skörd kan variera mycket. Själv får Peter som bäst 55 kilo honung på ett år. Enligt Peter är honung ett av de livsmedel som det fuskas mest med. Billig honung ska man se upp med. Lokala biodlare har bra honung.  
Peter berättade lite om vilda bin och hur viktiga de är för oss människor som pollinerare. Det finns 290 arter i Sverige och de är specialiserade på olika växter. Vi kan värna om de vilda bina t.ex. genom att sätta upp bihotell och ta bort mossa från sandmark, så att sandbin kan bosätta sig där.
Peters intressanta föredrag handlade till största delen om honungsbina och deras välfungerande samhällen. Här följer några axplock ur hans detaljrika och humoristiska anförande.

I kupan är det kolsvart; bina kommunicerar med dofter och vibrationer. Det finns en enda drottning, som efter födseln matas och tas om hand av sina ”hovdamer”, som alla är arbetsbin. Efter sju till tio dagar flyger hon ut och parar sig med ett dussintal drönare och flyger sedan tillbaks till kupan. Hon har en tuff tillvaro. Hennes enda uppgift är nu att lägga ägg. Vid midsommartid lägger hon ca 3.000 ägg om dagen. Om hon inte lägger tillräckligt med ägg, drar arbetsbina upp en ny drottning ur en cell och dödar den gamla.
 


Drönarna kommer från icke befruktade ägg! De sköts om av arbetsbina tills de flyger ut för att para sig med drottningen. Efter parningen dör de ofta. De som inte dör, släpps inte in i kupan utan dödas av arbetsbina.

De talrika arbetsbina, som alla är honor, är mycket mindre till storleken än drottningen och drönarna. De har en rad olika uppgifter under sitt liv. De kan t.ex. fungera som städbin, amningsbin (producerar drottninggelé), vaktbin, och byggbin (producerar vax). Mot slutet av livet blir de flygbin, som hämtar pollen, nektar och vatten. Bisamhället är mycket anpassningsbart; om det angrips av ett annat samhälle blir alla arbetsbina försvarsbin. Peter avslutade sitt föredrag med att förevisa en bikupa av frigolit. 
Vid pennan Inger Kalmerborn