Ann beskriver sig själv med tre ord; nyfiken, envis och resultatinriktad. Dessa personlighetsdrag har präglat hennes liv såväl privat som yrkesmässigt.
Ann är naturvetare... 
Ann är naturvetare och civilekonom och har arbetat den större delen av sitt yrkesliv på Ericsson i en mängd olika roller och positioner Några lärdomar hon tagit med sig från sitt yrkesliv är fråga sig varför en person är aggressiv och snäsig, det kanske inte har med mig att göra utan något annat kan ha inträffat som gör personen ledsen och upprörd. En annan sak är att inte bara förbereda sin presentation ordentligt utan även läsa på om vilken publik som ska ta del av ditt anförande.
Efter pensionen har Ann engagerat sig i diverse olika yrkeshögskolor där hon håller utbildningar och handleder inom en mängd olika områden. Yrkeshögskolan har ca 44 tusen inskrivna och nio av tio får arbete efter avslutad utbildning.
 


Anns intressen genom åren spänner från ridning till ballongflygning.  2015 deltog hennes ballongklubb i World Air Games i Dubai.
Ett stort intresse för olivolja väcktes för några år sedan, då särskilt en för olivolja från en gård i Murcia regionen i Spanien och en gård som sedan 1870 drivits av samma släkt. Ann köper in olivolja och säljer till små butiker i Stockholm men fram för allt till privatpersoner.

Vid pennan Annika Levén
 
Klubben har köpt in fyra ryggsäckar inom ramen för Östersjöprojektet, dom innehåller provtagningsmaterial för siktdjup, temperatur, algförekomst, syre, kväve och grumlighet. Ryggsäckarna är tänkta att användas i skolan för att väcka intresse och kunskap om det besvärliga tillståndet i Östersjön.

Ryggsäckarna överlämnades till de fyra rektorerna inom Saltsjöbadens Samskola rektorsområde.
Skolan är mycket engagerad i klimat-och miljöfrågan och har tydliga hållbarhetsmål i sin vision.