Malin Söderström berättade med stort engagemang om Operation Smiles verksamhet. Malin är operativ chef och biträdande generalsekreterare i Sverige. De foton och filmer hon visade gjorde starkt intryck och förmedlade vilka betydelsefulla insatser man gör i de trettiotal låg- och medelinkomstländer där man är verksam.

Operation Smile är en medicinsk hjälporganisation som opererar barn, och även en del vuxna, som lider av läpp-, käk- eller gomspalt. Operation Smile grundades 1982 av det amerikanska paret Bill och Kathy Magee, plastikkirurg resp. barnsjuksköterska. I samband med att de behandlade några barn på Filippinerna insåg de vilket stort hjälpbehov det finns. Operation Smile har funnits i Sverige sedan 2010.  
I hela världen föds barn med läpp-, käk- och gomspalt. Var tredje minut föds ett barn med spalt. Orsakerna till missbildningarna är inte helt klarlagda. Ärftligheten har betydelse men även miljöfaktorer tros spela in. I låg- och medelinkomstländer kan problemet få svåra konsekvenser. Det är inte bara ett estetiskt problem utan medför också sociala och medicinska svårigheter. Barnen blir ofta stigmatiserade och utstötta. De göms undan och får inte gå i skolan. Skulden läggs ofta på modern och det händer att hela familjen blir utstött. Barnen kan ha svårt att ta upp näring och blir lätt undernärda, vilket kan leda till döden. Barnen kan även få talsvårigheter.  
 
 
I de länder där Operation Smile verkar (”programländerna”) saknar de flesta tillgång till säker kirurgi, som är lösningen på problemet. Operation Smile arbetar med medicinska uppdrag. Det finns ca 5.000 ackrediterade volontärer från över 60 länder, som arbetar utan ersättning. Drygt 200 av dem kommer från Norden. Verksamheten kräver företrädare för olika medicinska specialiteter; plastikkirurger, narkosläkare, sjuksköterskor, specialisttandläkare, logopeder m.fl. Under de 40 år som Operation Smile har funnits har ca 320.000 personer opererats. Ändå behöver man göra mycket mer. Operation Smile samarbetar med sjukhus världen över. Man arbetar även långsiktigt genom att vidareutbilda lokal medicinsk personal och man driver ett trettiotal egna kliniker som är öppna året runt. 

I programländerna finns mycket vidskeplighet och okunskap rörande spalt. Det gäller att hitta de barn som är i behov av en operation och att få föräldrarna att känna trygghet och förtroende för sjukvården. I till exempel Honduras samarbetar Operation Smile med en lokal radiostation som sprider kunskap om verksamheten.

Operation Smiles verksamhet finansieras genom gåvor, framför allt från privatpersoner men även från företag. En del medel fås genom testamenten.

Malin nämnde slutligen ett pågående projekt i Rwanda med svenskt deltagande. I Rwanda finns bara två plastikkirurger på 13 miljoner invånare och väntetiden på en operation är fyra till fem år. För närvarande utbildar svenska läkare tre nya lokala plastikkirurger. Projektet finansieras av Postkodlotteriet. 

Vid pennan Inger Kalmerborn