Victor Kilén, stadsdirektör i Nacka kommun sedan april 2021, talade om kommunens framtid. Tunnelbanan till Nacka ska vara klar 2030 med tre stationer inom kommunen; Sickla, Järla och Nacka. 20.000 nya bostäder byggs. Till 2035 ska 15.000 nya arbetsplatser tillkomma (för närvarande finns ca 35.000). 50 procent av kommunen utgörs nu av grönområden och så ska det vara även i framtiden. Utvecklingen ska vara ”naturban”; naturen möter det urbana. Arkitekturen ska vara skiftande; inte bara en massa modulhus. Hela Nacka ska leva. Orminge, Fisksätra och Älta ska få nya bostäder och Fisksätra en ny multisporthall. 
Ett jätteprojekt är ”Mötesplats Nacka”, vilket kommer att medföra en överdäckning av Värmdöleden och en ny inbyggd bussterminal med anslutning till tunnelbanan. Skurubron kommer att invigas sommaren 2023; de gamla broarna renoveras därefter och ska bli klara 2025. Staten vill ha vägtullar på nya Skurubron; det vill inte kommunen; förhandlingar pågår.

På fråga om det går att expandera Nacka så mycket som planeras om inte Österleden byggs, svarade Victor Kilén att han tror det. Han tillade att det nu kanske blir möjligt att bygga Österleden, eftersom Miljöpartiet inte längre kan bromsa byggandet. Victor Kilén kunde inte kommentera de byggplaner som rör Saltsjöbaden (hotellet, Jaktvarvet etc.), eftersom inga politiska beslut ännu är fattade. Vad gäller Saltsjöbanan följs tidplanen, vilket innebär att tågen kommer att börja gå in till Slussen 2026.
 


Nacka får bra placeringar när kommuner rankas i olika sammanhang. Vid Kvalitetsmässan i år tilldelades Nacka utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2021 och nyligen utsåg WSP Nacka till Sveriges mest robusta kommun. Nacka är en av landets bästa skolkommuner. Victor Kilén betonade att Nacka måste vara bäst inom alla områden. Han framhöll att kommunen ska ge medborgare, företag och föreningar ett ”bemötande i världsklass”. Det finns en kommunanställd som arbetar med ”kundbemötande”.  

En utmaning för kommunen framöver är kompetensförsörjningen. Det kommer att bli stor konkurrens om arbetskraften och det gäller att göra Nacka attraktivt för företag och arbetssökande. Därför arbetar Nacka kommun med ”employer branding” och har en chef inom detta område.    
 
Vid pennan Inger Kalmerborn