1968 tog Bengt Nordlander, C-G Herthelius och Bengt Öijesten initiativ till att starta en rotaryklubb i Saltsjöbaden. Med Nacka Rotaryklubb som charterklubb hölls den 5 mars 1969 organisationsmöte på Grand Hotel där Sture Olausson valdes till president. Den 23 maj samma år höll charterfest med ceremoni i Erstaviks kapell och därefter festmiddag på Grand Hotel Saltsjöbaden.

Klubben hade 21 medlemmar med ambitionen att tillsvidare ha högst 25 medlemmar. Klubbstandaret designades av arkitekt Evald Claesson tillika medlem i klubben.

1980 hade medlemsantalet stigit till 41 stycken. En viktig aktivitet åren därikring var medlemmarnas (och deras hustrurs) yrkesinformation till gymnasiets avgångsklasser.

Under verksamhetsåret 89-90 valdes de första kvinnorna in i klubben. Saltsjöbadens Rotaryklubb var först i distriktet med att öppna upp för kvinnliga medlemmar. Sammanträdena hölls måndagkvällar i Församlingshemmet vid kyrkan efter gemensam middag, tillagad och serverad av Barbro Heijne.

1998 hade vi uppnått ca 20 % kvinnliga medlemmar.

2019 firade vi klubbens 50 år med pompa och ståt i Grunewaldsvillan.

En mängd projekt har genomförts under åren men några är väl värda att nämnas:
Projekt Livslust som initierades 1998 via stiftelsen Livslust med drottning Silvia som beskyddarinna. Insamlingen till föräldralösa barn i Lettland genom loppmarknad och auktion, lotterier och insamlingar blev mycket framgångsrik med 50 000 kronor till stiftelsen men också en mängd kläder, kramdjur, cyklar etc som rotarianer från Saltsjöbaden överlämnade direkt till barnen i Lettland.

1993 skänkte Saltsjöbadens Rotaryklubb en mini 12:a till det som sedermera blev stiftelsen Skota Hem. Skota Hem är sedan 2010 ett av våra prioriterade projekt. Vi anordnar varje år en ’Sjöloppis’ där vi omvandlar olika marina föremål till reda pengar för att stötta Skota Hems viktiga verksamhet: Under de senaste åren har vi härigenom kunnat skänka ett överskott på upp till 80.000 kr per år till Skota Hem. Även överskottet från klubbens återkommande vinlotteri går oavkortat till Skota Hem.

Sedan några år driver vi i samarbete med Nacka Kommun ett mentorskapsprogram, som syftar till att stötta nyinvandrade akademiker i deras strävan att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Varje mentor har en ’adept’ som han eller hon fungerar som bollplank för, och ibland något mer än så, under ett drygt halvår..

Vår klubb deltar som sponsorklubb i Rotarys Ungdomsutbyte. Rotarys Ungdomsutbyte har sedan 1991 hjälpt ungdomar att få chansen att upptäcka världen. Vi har både skickat iväg studenter från Saltsjöbaden och tagit emot studenter från Mexiko och Brasilien.

En gång om året sponsrar vi ett mycket uppskattat arrangemang på Sjötäppan – ett av Saltsjöbadens äldreboenden. Det kan vara en musikgrupp som underhåller och samtidigt serveras de boende något gott att äta och dricka.

Sedan 2008 har klubben frukostmöten varannan vecka vilket underlättar för yrkesarbetande att delta i våra möten. Cirka hälften av klubbens medlemmar brukar delta i mötena som får ta del av inspirerande och lärorika föredrag med stor spännvidd.  Varje år arrangerar vi en trevlig julfest med respektive och även vid presidentskiftesmiddagen brukar många respektive närvara.

Under sommaren träffas vi under anspråkslösa former hemma hos varandra för att grilla något medhavt och umgås en stund.

Vi har numera en digital matrikel vilket gör det lätt för alla och envar att gå in och läsa lite om medlemmarnas yrkes-och privatliv.

Klubben deltar också i den av Nacka kommun årliga Företagarträffen.

Verksamhetsåret 2020-21 har som för alla andra i coronatider inneburit en hel del inskränkningar i klubblivet, men sedan en tid tillbaka genomförs klubbmöten med föredrag varannan vecka som tidigare men nu via Zoom.

Klubbens medlemsantal har numera stabiliseras till drygt 40 personer och ca 30% är kvinnor.

 Uppdaterad januari 2021