Saltsjöbadens Rotaryklubb - ett nätverk med mening

Välkommen till oss!

Som medlem i Saltsjöbadens Rotaryklubb får du tillgång till ett lokalt nätverk med personer från många olika yrkesområden. Vi träffas till en frukost varannan fredag och lyssnar på ett intressant föredrag som lär oss mer om något dagsaktuellt och stimulerande ämne. Vi lämnar alltid lite klokare än vi var när vi kom. Och i klubben försöker vi tillsammans göra en insats för intressanta lokala projekt.
Man kan kalla det:

Ett nätverk med mening

Tidigare programpunkter

Johan Haage är saltsjöbadsbo sedan tre år tillbaka. Han är utbildad civilekonom men har under de senaste tjugofem åren ägnat sig åt Stockholms innerstads historia. Han håller kurser och föredrag och arrangerar stadsvandringar. Intresset för Stockholms historia väcktes redan i barndomen. Johan höll ett mycket inspirerande föredrag med åtskilliga humoristiska inslag och illustrerat med intressanta bilder.
Charles Lang från Nacka kommun höll ett mycket intressant och uppskattat föredrag om narkotika och ungdomskriminalitet i Nacka. Han är själv verksam inom SSPF, som är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. En viktig del av verksamheten är att arbeta förebyggande med ungdomar i åldern 12 – 16 år som är i riskzonen för att hamna i drogmissbruk och kriminalitet. Det finns också sociala insatsgrupper (SIG) i Nacka som erbjuder stöd till personer upp till 24 års ålder. Charles rekryterades till sitt nuvarande arbete för ett och ett halvt år sedan. Då var de bara två medarbetare inom SSPF men nu har de utökats till fem. Tidigare hade han arbetat med liknande frågor i Botkyrka och Tensta. Nacka kommun är en bra kommun som satsar mycket på det förebyggande arbetet. Men även Nacka har problem med utsatthet bland ungdomar, narkotika och växande gängkriminalitet, särskilt i Fisksätra, som räknas som ett s.k. utsatt område, och Orminge. Andra problemområden är Älta och Henriksdalsringen. 
Ylva Sandström, distriktsläkare vid Trollbäckens vårdcentral, ledamot av förbundsstyrelsen i Sveriges läkarförbund och ordförande i Stockholms distriktsläkarförening, talade om den svenska primärvården och dess problem och vad som bör göras för att få till stånd förbättringar. Enligt Ylva har Sverige en bra sjukvård men det finns brister gällande tillgänglighet och kontinuitet.
 
Primärvården är oerhört viktig; den är första linjens sjukvård. Ovanför den finns den sjukhusanknutna vården och specialistmottagningarna och allra överst den högspecialiserade vården. På vårdcentralerna finns tre kategorier läkare: specialister i allmänmedicin, ST-läkare som är färdiga läkare och utbildar sig till specialister och AT-läkare som skaffar sig praktik för att få läkarlegitimation. Primärvårdens uppdrag är att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem och att självständigt behandla och bedöma dessa. 
Vi stöttar Skota Hem...
….verksamheten som gör det möjligt även för personer med funktionsvariation att komma ut och segla.
Klicka här för att få mer information om deras verksamhet och om hur du eller ditt företag kan bidra!


Företag som redan nu har valt
att vara med och stötta:
 
 
Kommande program
Plats för fredagsmöten är församlingshemmet vid kyrkan med start 07.30.
December 2022
M ti O to F L S
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
Rotarys ungdomsutbyte
i Saltsjöbaden

2019 Ariadna (Ari) Vivas Huitron
2020 Vinicius (Vini) de Oliveira Ozório
 
Vinicius (Vini) de Oloceria Ozório
Sammanfattar här sin tid i Saltis
 
Gabriel Bringman
berättar här om sin tid i USA  
vår klubbs utbytesstudent 2019-20.
 

PEOPLE OF ACTION

Rotarianer jobbar i lokala och globala projekt med att förbättra världen.

SAMARBETE GER RESULTAT

Rotary International har tillsammans med WHO och Gates-stiftelsen lyckats att nästan helt utrota polio.

UPPTÄCK NYA PERSPEKTIV

Upptäck nya perspektiv och tankar i ditt lokala nätverk, i en internationell förening.