Saltsjöbadens Rotaryklubb - ett nätverk med mening

Välkommen till oss!

Som medlem i Saltsjöbadens Rotaryklubb får du tillgång till ett lokalt nätverk med personer från många olika yrkesområden. Vi träffas till en frukost varannan fredag och lyssnar på ett intressant föredrag som lär oss mer om något dagsaktuellt och stimulerande ämne. Vi lämnar alltid lite klokare än vi var när vi kom. Och i klubben försöker vi tillsammans göra en insats för intressanta lokala projekt.
Man kan kalla det:

Ett nätverk med mening

Tidigare programpunkter

Guje Östedt Axelsson och Sven Rudberg gästar oss och ger oss en presentation av Rotarys "Rädda Östersjön" projekt.

Guje inleder med en historik: 2019 inleddes en kampanj bland 2000 Rotaryklubbar runt Östersjön med syfte att uppmärksamma och minska den kraftiga försämring som drabbat detta grunda innanhav.  (Finland har t ex byggt reningsverk i Ryssland, men Kaliningrad släpper fortfarande ut orenat avloppsvatten.)
Lars Tornèrhielm har skaffat sig en gedigen kompetens med skepparexamen -74, och han är sedan 10 år Yacht-Master i Skottland,
vilket ger behörighet att idka yrkesmässig trafik. Han har seglat hela sitt vuxna liv, bl a vid Grand Canaria och i Karibien 2014 och -15. 
2017-18  gjorde Lars och Gunnel en långsegling tillsammans till Gran Canaria, där de sedan vistades i ett år. Båten är en välutrustad Bavaria 46 och besättningen, 2 personer förutom Lars och Gunnel, varierade.
Saltsjöbadens kyrka fyller i år 110 år. Lars Viper gav oss en intressant inblick i kyrkans tillkomst och dess yttre gestaltning och interiör.
 
Kyrkans tillkomst var extraordinär och samtida med kommunalreformen. Samhället Saltsjöbaden grundlades och järnvägen byggdes ut. Det var Knut Agaton och Alice Wallenberg som framsynt försåg lokalsamhället Saltsjöbaden med kyrka, järnväg, sjukhus, observatorium och friluftsanläggningar. 
Per-Arne (PA) Wikström tog oss med på en spännande resa till Indien, ett land där han är verksam som innovations-och forskningsråd sedan hösten 2021. Indien har många ansikten. Här finns det gamla traditionella Indien, som PA illustrerade med tre bilder föreställande i tur och ordning en ormtjusare, en tiger i sin naturliga miljö och en stadsgata med ett myller av människor under hängande elledningar.  
Magnus Lindgren berättade om bolaget Epidemic Sound som tillhandahåller musik för såväl privatpersoner som företag som vill ha musik till sina produktioner. Magnus är född och uppvuxen i Saltsjöbaden, har studerat ekonomi och har arbetat i företaget sedan 2014. Han har haft olika roller och sysslar nu med affärsutveckling. Under några år arbetade han i Los Angeles där han öppnade ett nytt kontor.
Vi stöttar Skota Hem...

….verksamheten som gör det möjligt även för personer med funktionsvariation att komma ut och segla.
Klicka här för att få mer information om deras verksamhet och om hur du eller ditt företag kan bidra!

14 juni 2023
Ann-Christine Larsson överlämnar här ett gåvobrev på 95000 kr från Saltsjöbadens Rotaryklubb till stiftelsen Skota Hem. Gåvan mottogs å Skota Hems vägnar av en mycket glad Emma Hallén, som berättade att gåvan utgör ca en tiondel av Skota Hems intäkter under året och alltså har stor betydelse för verksamheten.

Företag som valt
att stötta vår insamling.


Rotary ungdomsutbyte
i Saltsjöbaden

2019 Ariadna (Ari) Vivas Huitron
2020 Vinicius (Vini) de Oliveira Ozório
 
Vinicius (Vini) de Oloceria Ozório
Sammanfattar här sin tid i Saltis
 
Gabriel Bringman
berättar här om sin tid i USA  
vår klubbs utbytesstudent 2019-20.
 
Kommande program

Vi träffas varannan fredag i församlingshemmet.
Vi startar 07.30 med frukost och avslutar senast 9.00
Klicka på programmet nedan för mer info och anmälan.
Program i andra klubbar
Klicka här för att se program i andra klubbar i vårt distrikt.
Presidentskifte

14 juni 2023
Ann-Christine Larsson lämnar över presidentskapet till Love Almquist som nu tar vid.

PEOPLE OF ACTION

Rotarianer jobbar i lokala och globala projekt med att förbättra världen.

SAMARBETE GER RESULTAT

Rotary International har tillsammans med WHO och Gates-stiftelsen lyckats att nästan helt utrota polio.

UPPTÄCK NYA PERSPEKTIV

Upptäck nya perspektiv och tankar i ditt lokala nätverk, i en internationell förening.