RÄDDA ÖSTERSJÖN

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav.

Övergödning, överfiske, ökad sjöfarten och utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris.

Tydliga tecken på det är den ökade algblomningen och döda havsbottnar.

Rotaryklubbar har på initiativ från Rotaryklubbar i Finland beslutat att samla krafter för att bidra till att Östersjön blir friskt igen. Projektet har fått namnet ”Save the Baltic Sea”. Rotarydistrikt 2370 har startat ett distriktsprojekt som vi i Trosa Rotaryklubb deltar i. Vi tillsammans med distriktet är inspirerade av våra Rotaryvänner i Finland och har också inlett ett nära samarbete med dem. Vi har även startat upp arbetet med lokala projekt.

 
Dsitrikts 2370:s projekt ”Rädda Östersjön” projektet påbörjades november 2019 och i en utgåva av Rotary Norden i början av 2020 kan Du också läsa mer om tankarna kring projektet här
 
Våra finska vänner har startat upp ett projekt kallat "BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network”. För mera info se här.
De finska distrikten har under 2020 skickat en ”Global Grants” ansökan till TRF, The Rotary Foundation. Vi i distrikt 2370 är internationell partner. Vi väntar nu på svar och chanserna att få den godkänd har väsentligt ökat sedan ett sjunde fokusområde, kallat ”Supporting environment” startats upp under sommaren 2020.
 
Genomförda aktiviteter i distrikt 2370:
  • Den 24:e augusti genomfördes webbinarium om Östersjön i samarbete  mellan Rotary-distrikten 2350 och 2370 och Briggen Tre Kronor inom Rotary-projektet "Rädda Östersjön¨. Den inspelade "live-sändningen" kan nu ses här, ca 85 minuter >>
  • Uppstartsmöte den 1 september 2020 på Skansen, Baltic Sea Science Center På mötet deltog klubbarnas kontaktpersoner och representanter för andra organisationer som är intresserade av Östersjön och vad vi kan göra för att förbättra miljön i och omkring Östersjön.
  • Städdyk i samarbete med bland andra projekt rädda Mälaren och Nynäshamns kommun genomfördes 13/2 i Nynäshamns turisthamn. Ett stort antal kundvagnar, båtbatterier och bildäck samt annat skräp plockades upp trots att rådande isbeläggning begränsade dykmöjligheten
Skolprojektet
Syfte med skolprojektet är att främja elevers förståelse och engagemang för den hotade miljön i Östersjön. Projektet går ut på att elever att skapar ”affischer” som i ord och bilder visar den hotade miljön och hur man skulle kunna rädda den.  Vi kommer att bistå elever som vill göra egna praktiska insatser för en hållbar havsmiljö. Att uppmuntra elever som visar särskilt engagemang för en hållbar havsmiljö. Målgrupp är elever i Nyköping, Oxelösund och Trosa i åk 4-5 inbjuds att delta Bästa affisch i varje stad kommer att vinna ett pris, ett pris för hela klassen som innebär ett aktivitet i projekt Rädda Östersjöns anda.
Projektet genomförs under våren 2022.
Projektet kommer att genomföras i samverkan med den lokala FN-föreningen i Nyköping och de tre Naturskyddsföreningarna i kommunerna.
Vår medverkan i Vattenveckan 2021  (27 aug. – 5 sep. 2021)
Jan Somp och Hans Forsberg deltog i Länsstyrelsen (Ls) uppstartsmöte 2021-04-07.
Rotaryklubbarna i Nyköping, Oxelösund och Trosa kommer gemensamt att delta på den årliga  Vattenveckan för att väcka intresse för vårt pågående Skolprojekt (se nedan) och synliggöra Rotary och informera om BASRAN.
 
Se länk till artikel i Södermanlands nyheter nedan "Utställning".
Trosa Rotaryklubb köper två  VATTENTEST-VÄSKOR
 Vattentest är en ryggsäck som innehåller allt som behövs att göra enkla analyser om vattenkvalitet. Testet är gjort för yngre skolelever, dvs. 6-10 åringar i ett projekt inom Rotarydistrikt 1410.

Vattenryggsäcken innehåller utrustning och instruktioner med vars hjälp det är lätt och roligt att undersöka närliggande vattendrag:

Vad berättar siktdjupet om vattendragets tillstånd?
Finns det blågröna alger i vattnet och är det tryggt att simma där?
Och hur ser vattnets syretillstånd ut?
Hur mycket P (fosfor) och N (kväve) finns det i vattnet ?
 

Med hjälp av Vattentest ryggsäcken kan man undersöka följande:

  • Temperaturen 
  • Siktdjup (Secchi-skiva metoden)
  • Algsituationen
  • Grumlighet (
  • Syrehalt 
  • Kväve och Fosfor i vattnet