Hej Rotarykamrater!
 
Har nöjet att återigen ge en kort resumé på vad som pågår i klubben och inom Rotary. För många har det varit en lång paus i Rotaryverksamheten, medan vissa av oss trots allt haft ett antal träffar (7st) under hösten. Dom senaste restriktionerna tyder nu på att dom fysiska mötena känns avlägset, så vi vill realisera nya sätt att mötas. Digitala möten blir nu verklighet, varvat med promenader vilket en del av våra kamrater föredrar.
 
Vi behåller vår ordinarie tid att mötas, måndagar kl 12-13 och bjuder in till en promenad med eget fika den 30/11 - samling vid Odd Fellow kl12. Måndagen därefter 7/12 är det dags för årsmöte, som kommer ske digitalt. Detaljer om såväl promenaden som kallelse till årsmötet kommer inom kort publiceras på Club Runner / hemsidan.
 
Igår hade styrelsen ett digitalt möte med distriktsguvernören (DG) Claes Nilsson där vi kort presenterade klubbens status. Mötet dominerades av hur Claes poängterade vikten av att hitta former och öppna nya möjligheter för att mötas och behålla kontakten med klubbens medlemmar. Trots pandemin så pågår på distriktsnivå och internationellt många aktiviteter. Kreativa lösningar på hur man behåller verksamheten i Rotary levande har just nu mycket högt fokus.
 
En glädjande nyhet är att styrelsen igår beslutade att utse Ingemar Linné till Hedersmedlem i klubben. Ingemars kontinuerligt höga närvaro och övriga engagemang i klubben gör honom till ett föredöme som Rotarian. Mer om detta i samband med årsmötet.
 
Håll ut, håll i - Du är viktig för vår klubb!
 
Hälsar
Jan-Eric
Nu när hösten är här och vi har gått in i vintertid så vill jag ge Dig en kort återkoppling på läget i klubben och lite reflektioner på hur jag bedömer att vi bör forma klubbens framtid.
I det här brevet vänder jag mig speciellt till Dig som en av våra seniora medlemmar.
 
Konstaterar att vi hittills haft 7 lunchmöten, huvuddelen med presentationer och föredrag av våra egna yrkeskunniga medlemmar. Närvaron har pendlat mellan 12-24 personer och vi har konsekvent följt gällande restriktioner med max 4 vid varje bord och alltid varierande bordsplacering. Med full respekt och förståelse för att flera av våra medlemmar valt att avvakta fysisk närvaro, var vår ambition att tidigt öppna upp för digital närvaro. Dock har tekniken kring detta krävt mer än vi anat, men inom kort är vi mogna för digitala sändningar. Tyvärr har närvaron från våra yrkesverksamma varit för låg och därför har jag tillsammans med klubbmästarna sammankallat den här gruppen till ett särskilt möte, med syfte att diskutera hur vi skall forma klubbens framtid.
 
Det som förenar oss i klubben är ju ett brett yrkesnätverk med yrkesverksamma och med oss seniora yrkeskunniga medlemmar  - en mix som borde ge optimala förutsättningar för spännande samtal och ett intressant utbyte av erfarenheter. Allt detta kräver närvaro och när pandemin har ebbat ut hoppas jag att vi succesivt utvecklat större nyfikenhet och intresse för att vara en engagerad medlem i vår klubb. Alla behövs för att leva upp till vårt sociala och humanitära engagemang!
 
Introduktionen av vårt nya kommunikationsverktyg ClubRunner pågår och dom flesta har förhoppningsvis redan laddat hem appen. En nyhet är att vi fortsättningsvis anmäler oss till lunch/evenemang och swishar betalningen, vilket underlättar för vår såväl krögare som för uppföljningen av närvaron.
Vår nya hemsida är under produktion, med en målsättningen att kontinuerligt vara aktuell och presentera kommande evenemang och pågående projekt, internationellt i distriktet och lokalt. Fortsättningsvis under hösten har vi en lista på vassa intressanta föredrag och jag bearbetar vår krögaren att alltid servera god mat. Vi får besök av vår distriktsguvernör den 16 november, då jag avser presentera den strategi och struktur för klubben som jag brinner för.
 
Du som ännu inte haft möjlighet, eller fortvarande avvaktar pandemins utveckling att närvara på våra evenemang, till Dig vädjar jag om din närvaro - antingen genom att läsa veckobreven på hemsidan, eller att följa våra möten digitalt.
 
Håll ut  - Du är viktig för vår klubb !
 
Hälsar
Jan-Eric
r