Fungerande president:   Jan-Eric Larsson
 
Mötesdatum:    22 februari 2021       
 
Närvarande medlemmar:  29            
 
Gästande Rotarianer: Erik Berg                         Nyköping gripen RK          
                                                  
                                                 
Klubbens skribent: Olle Hallberg
 
Gästtalare: Mathias Oscarsson PDL Group                                                                 
 
Evenemang: Padel - sporten som växer så det knakar 
 
                               
 
                                      ____________________________
 
 
Rotaryärenden:
1. Presidenten meddelade att detta är det 16:e digitala mötet i klubben.
 
2. Hälsningar framfördes från Lars-Henrik Johansson och Ingemar Linné.
 
3. Projektet ”Cykling utan ålder” genomförs f n i Trosa och Gnesta. Samma aktivitet för vår klubb/Nyköpingsklubbarna kommer att diskuteras vid introduktionsmöte 20/3.
 
4. Utbildningstillfällen planeras för klubbens medlemmar avseende dels hur man använder vår ClubRunner-app, dels hur man använder vår hemsida.
 
5. Arbetsgruppen för Sörmlandslägret arbetar för att om möjligt genomföra ett läger i sommar.
 
6. Rotaryklubbarna som samarbetspartner till Ung Företagsamhet utreds.
 
7. Bo Söderling redovisade att han den 11/2 avslutat sin internationellt orienterade utbildning till distriktsguvernör. Han kommer att den 20/5 håll i en utbildningsdag för distriktets inkommande presidenter för 2021 – 2022.
 
8. Nästa veckomötesföredrag 1/3 kommer att handla om solceller och deras integrering i takpannor.
 
Föredrag:
Mattias Oscarsson från PDL Group berättade om ”Padelsporten som växer så det knakar.” Företaget har nyligen etablerat sig i gamla CW-huset.
 
Padel är en racketsport, något mellan tennis och squash med en spelplan på 10x20 m. I Nyköping kommer det inom kort att finnas ca 20 banor.
 
Med Rotaryhälsning
C G Mineur
ClubRunner Mobile