Veckobrev V 07/21
 
Fungerande president:   Jan-Eric Larsson
 
Mötesdatum:    15 februari 2021               
 
Närvarande medlemmar:        20       
 
Gästande Rotarianer:  Erik Berg                                Nyköping Gripen RK
                                              Dot Koulavari                                           "    
                                                                                                
Klubbens skribent:   Olle Hallberg
 
Gästtalare:    Fiskerikonsulent Henrik Andersson                                                           
Evenemang:    Hur mår fisken i Östersjön                               
 
 
 
Presidenten välkomnade ett godkänt antal medlemmar i detta årets 22: andra klubbmöte. Vände sig speciellt till Ulla-Britt Persdotter och Krister Thorstensson, som de nyaste deltagarna.
 
Uttalade sig berömmande att många hörsammat uppmaningen ”Ring en rotarykamrat”. Fortsätt med det!
 
Presidenten efterlyste idéer för ett lokalt, humanitärt projekt och fick genast respons från Dot, som föreslog samarbete med Röda Korset gällande ”Cykling utan ålder”. Åtagandet går då ut på att skaffa ytterligare en transportcykel utöver den RK disponerar och marknadsföra och driva aktiviteten. Jan-Eric tände på förslaget – ”det hänger vi på”.
Så var det dags för uppkoppling av ett föredrag hållet i Värmdö Skärgårds RK av fiskerikonsulenten Henrik Andersson - Stockholms Länsstyrelses ansvarige inom myndigheten. ”Hur mår fisken i Östersjön?”. Inspelat på Youtube och därför möjligt att ta del av – bara tekniken fungerar. Och det gjorde den så småningom, vilket resulterade i ett mycket intressant bildspel med strikta kommentarer förmedlade av Henrik.
Östersjön är ett ganska unikt fiskeområde. Där finns nämligen både marina (havsvatten) fiskar och sötvattensfiskar, eftersom den har s k bräckt vatten. Här fångas således såväl gädda, mört och strömming som torsk. 
Stapeldiagram på förekomsten av sill, strömming, torsk och säl visade på kraftiga uppgångar av fiskebestånden från låga nivåer från 1940-talet, p g a att det ökande antalet toaletter höjdes näringsvärdena ordentligt. Ökningen pågick generellt från 1960-talet till 1980-talet, då nedgången började, vad gällde allt utom säl och skarv, som ökade, så det tidsmässiga sambandet där var tydligt.
 
Torsken utfiskades således på 10 år och även bestånden av abborre och gädda har sjunkit kraftigt. Den enda fisk som ökat ordentligt är spigg, som sluppit många rovfiskar.
 Gråsälen har ökat till ett bestånd av 50–60 000 för närvarande. Ökningen av spigg har lett till att vegetationen på botten har betats av inom stora kustområden på kort tid och den tendensen fortsätter. Det spekuleras i, att varmare vatten utöver färre rovfiskar, kan vara förklaringen till spiggexpansionen. 
Skälet till många matfiskars försvinnande är dock huvudsakligen det storskaliga industrifisket med trål, som förekommer enligt speciella avtal mellan de nordiska länderna vid Östersjön. Detta fiske begränsas inte av den normala gränsen på 12 sjömil från kusten, utan får enligt dessa avtal bedrivas ända in till 4 sjömil från kusten, vilket fått förfärliga konsekvenser för fiskebestånden. Den fisk som tas upp går oftast till fiskmjölsfabriker i Danmark och vidare till norska laxodlingar. 80 procent av östersjöfisken går den vägen.
 
Skrivare (med hjälp av referent från Värmdö Skärgård RK) 
ClubRunner Mobile