banner
SENASTE NYTT
från din Rotaryklubb
Rotaryvänner - vi har startat ett nytt Rotaryår!
 
Vi var tjugoåtta förväntansfulla klubbmedlemmar som äntligen träffades den 30/8. Efter inledande mingel, ögonkontakt och härlig samvaro hade jag nöjet att hälsa välkommen till årets första klubbmöte.
 
När jag nu går in i mitt andra år som president i klubben har erfarenheterna från "pandemiåret" skapat vilja, mod och styrka att förnya. Därför hade jag nöjet att med styrelsen i ryggen presentera en verksamhetsplan där förnyelse, inspiration och yrkesnätverk är våra nyckelord.
 
Klubbens styrelse och kommittéer framgår att bifogade bild. Sålunda fyra kommittéer som kompletteras med en projektledare för respektive projekt.
 
Förnyelse - innebär en rad förändringar och anpassningar. Vårt nya verktyg ClubRunner (CR) lanseras fullt ut, vilket innebär digital anmälan, dokumentation, kommunikation och betalning. Vi startar omgående ett test där vi ändrar frekvens och tid för våra möten. Vi inför ett kvällsmöte i månaden, kompletterat med två klubbluncher på måndagar. I kalendern nedan ser ni aktuella mötesdagar och tider under hösten. 
 
Inspiration - med fyra yrkesverksamma i programkommittén ser vi fram emot stor variation på våra föredrag. Spännande föredragshållare lokalt och nationellt, varvat med intressanta studiebesök borgar för nyfikenhet och inspiration. 
 
Yrkesnätverk - klubbens unika mix av yrkesverksamma och seniorer har alla en yrkesstolthet som i sig skapar intressanta samtal. Med fokus på fler egoföredrag kopplat till våra yrken, hoppas vi vitalisera begreppet yrkesnätverk. 
 
Äntligen fysiska möten, men nu ger vi möjlighet för Dig som missat ett möte att se mötet i efterhand, eller att följa mötet live i digital form.
 
”Din insats förändrar liv" är det här rotaryårets motto, så sist men inte minst, tänk på vad Du som rotarymedlem kan göra!
 
Välkommen till en inspirerande Rotaryhöst!
 
Jan-Eric
 
PS Klubbens organisation för 2021-2022 skickas i ett separat mail.
 
 
 
Kommande evenemang
Från papperstidning till digital tidning
06 sep 2021
12:00 – 13:00
 
Mötesfritt
13 sep 2021
12:00 – 13:00
 
Rotarylunch på Odd Fellow-Program meddelas senare
20 sep 2021
12:00 – 13:00
 
Kvällsmöte med Nyköping Öster RK
29 sep 2021
17:00 – 19:00
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile