Woord van de voorzitter
 
    
 
 
Het is met veel plezier en enthousiasme dat ik de taak als voorzitter opneem voor het werkjaar 2020-2021. Een zo hechte, dynamische club te mogen leiden is een voorrecht.
 
U kent ons nog niet? Daarom stellen we ons graag even voor. 
 
We zijn een club die vrij en zelfverzekerd, met verve maar zonder franjes, toeters of bellen een opmerkelijke plaats heeft weten te verwerven in het landschap van de Rotaryclubs. Een club waar we trots op zijn, al zeggen we het zelf. 
 
Rotary heeft geen geheime agenda. Het is een service club met als motto Service Above Self.  Rotary verwacht dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wil zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wil maken. Dat doe je niet alleen door het mee opzetten van lokale en wereldomvattende hulpprojecten waarvoor je als club de nodige fondsen  verzamelt, maar ook door je (vak-)kennis ter beschikking te stellen. Je schenkt een deel van je tijd en jezelf aan de gemeenschap. 
 
Tot zover de dankbare ‘investering’ die je als Rotarylid doet. 
 
Maar What’s in it for you? Waarom zou iemand lid worden van onze club?
 
  1. In een wereld die steeds complexer wordt, vervult Rotary één van de basisbehoeften van een mens: de behoefte aan vriendschap, kameraadschap. Het is één van de redenen waarvoor Rotary in 1905 opgericht werd. Voor ons is vriendschap het cement dat onze leden samenhoudt. 
  2. De ontwikkeling van professionele relaties. Iedereen heeft nood aan een netwerk waarbinnen je elkaar helpt en waarin we samen anderen steunen. Rotary heeft een wereldwijd netwerk. Rotary connects the world is het thema van dit Rotaryjaar.
  3. Rotary biedt ons een soort van masterclass  doordat wij wekelijks van elkaar leren, luisteren naar verschillende gastsprekers over een verscheidenheid aan onderwerpen. We doen ook tal van ervaringen op doen bij het organiseren van fundraisingactiviteiten voor projecten in binnen- en buitenland…
 
Samengevat: onze club wil een open gemeenschap zijn van mensen die geloven dat zij anderen kunnen helpen, niet als Einzelgängers maar samen als een ploeg vrienden.  Dit is misschien de beste reden om Rotariër te worden: de kans om iets voor iemand anders te doen
 
Die vriendschap en die voldoening zijn de rijkelijkste vergoeding die je kunt bedenken. 
 
Griet Cloet
Voorzitter 2020-2021
 
 
Om dit verder waar te maken willen wij ook op zoek gaan naar ondernemers en bedrijven die via de verschillende formules onze acties willen sponsoren. Klik hier voor meer uitleg over sponsoring.