Woord van de voorzitter
  Theo Erauw
  Voorzitter 2018-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is voor mij een eer om als voorzitter deze club in het werkjaar 2018-2019 te mogen leiden.  De club heeft in haar bestaan reeds heel wat gerealiseerd.  Dit is te zien op onze website en daar zijn we uiteraard fier op.  De club is dynamisch en kan op eigen kracht nieuwe doelen vastleggen en realiseren. Deze club leiden in 2018-2019 is ook een opdracht die ik zo goed mogelijk zal proberen te vervullen. 
 
Het jaarthema van Rotary is “Be the Inspiration” 
 
De wereld rondom ons verandert snel en wordt complexer dat ooit te voren. Dit moet ons inspireren om acties te nemen die leiden naar een betere samenleving. Indien we ons doel, ten dienste staan van onze maatschappij , willen verwezenlijken moeten we de werking in onze club vooral concentreren op het realiseren van onze goede doelen zowel op lokaal als internationaal vlak.
 
Een goede club goed houden en zelfs beter maken is ook een opgave. 
 
De lat ligt immers hoog,  in de drie voorbije lustra hebben wij een eigen manier van werken ontwikkeld die zowel voor de nodige fondsen zorgt als voor een zinvolle besteding van die middelen. Daarvoor hebben wij ruim 32 actieve leden die elk met hun talenten het Rotarywiel draaiende houden, maar er zijn ook steeds nieuwe, enthousiaste mensen nodig. 
Het is voor ons prioritair om onze clubleden te behouden en gemotiveerd te houden  maar ook om nieuwe clubleden te verwerven.  Dit vraagt een inspanning van al onze leden.
 
Het doel is fun met meer vrienden op een solide basis, laat ons daarvoor gaan in het komende jaar. 
 
Onze financiële acties bewandelen de betreden paden: onze quiz op zaterdag 20 oktober 2018 ons concert op 26 januari 2019 en de Oesterparty begin juni 2019.
 
Een greep uit de ondersteunde projecten voor  2018-2019:
Lokaal:
  • VTS3: computeruitrusting voor leerlingen met leerproblemen en autisme.
  • NVSG: familiedag voor gezinnen met een kind met een handicap
  • Bedrijfsbezoeken voor leerlingen van de OKAN-klassen
  • VoedSaam: verdeling van voedseloverschotten in het Waasland 
Internationaal:
  • VZW Kalasi: zonnepanelen voor 2 scholen in Congo
  • VZW Mama's voor Afrika: opvang en begeleiding voor kwetsbare vrouwen in Oost Congo.
  • VZW Sasel: internetvoorzieningen voor een school in El Salvador
  • en medewerking aan de wereldwijde strijd tegen Polio via Rotary International
 
Om dit verder waar te maken willen wij ook op zoek gaan naar ondernemers en bedrijven die via de verschillende formules onze acties willen sponsoren. Klik hier voor meer uitleg over sponsoring.