Over onze club
Deze Club werd opgericht in 1999, onder het peterschap van Rotary Club Sint Niklaas, waarvan Marc Van Garsse werd afgevaardigd als stichtend voorzitter. De officiële erkenning van de club gebeurde in 2000 en in 2001 werd de Club officiëel gechaterd en mocht Herman Sablon als 1° voorzitter van de Club “ het Vaandel” in ontvangst nemen.
 
 
Kenmerkend voor deze club was - reeds van bij de oprichting - de grote deelname van verschillende vrouwelijke leden. Door hun actieve participatie aan het clubleven hebben zij een nieuw elan brachten in het Rotary-landschap. 
 
De jonge club organiseerde actief dienstbetoon en realiseerde mooie opbrengsten om andere humanitaire hulpinitiatieven te steunen. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten die de onderlinge verstandhouding en vriendschap bevorderen.
 
 
Meteen werden er contacten gelegd met een Nederlandse Club en tot op heden zijn alle  ontmoetingen, met de leden van Rotary Club  Eede,  een jaarlijks hoogtepunt en een bijzondere  blijk van Rotarische vriendschap.
 
 
Deze “new generation” Rotaryclub   heeft een eigen kritische kijk op de organisatorische  en administratieve aanbevelingen. De slagkracht van de Club ligt in hun gezamenlijk inzet voor projecten en fundraising events, waardoor ze vele humanitaire organisaties kunnen steunen.
 
Vandaag, na bijna twintig jaar internationaal en lokaal dienstbetoon, blijft deze Rotary Club, meer dan ooit in al zijn daden,  het Rotarycredo van  “action & vriendschap en dienstbetoon” uitstralen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met enthousiasme kijken wij uit naar de toekomst van onze club.
Wij  verheugen ons,  dat 3 dames kandidaat Clubvoorzitter zijn voor de komende werkjaren. 
 
BewarenBewaren
BewarenBewaren
BewarenBewaren