Posted on Feb 22, 2021
Maandag 22 februarui 2021, cyberspace.
 
Weer een opwindende virtuele mijlpaal voor onze club. Vanavond is Kathleen Van Rysseghem aan het woord. Ze is oud-gouverneur van D1620 (2016-2017) en sedertdien actief in de Rotarian Action Group (afgekort RAG) Addiction Prevention, die wereldwijd vele mensen samenbrengt rond dit thema. Er zijn zo’n 25 RAG’s, vele van onze rotarega’s werken na hun uren in actiegroepen aan het goede doel.
 
De RAG van Kathleen is een internationale dienstverlenende organisatie met vooral een bemiddelende functie. Ze zitten niet echt zélf verslavingen tegen te houden maar zetten het grote Rotary netwerk in om steun te verlenen waar nodig, en zijn een belangrijke go-between tussen mensen uit het veld (zoals JAC’s en CGG’s) en initiatiefnemende organisaties, zoals de Vereniging van Steden en Gemeenten. Het gaat kennelijk vlot maar dat is dan ook nodig want er wordt in de wereld nogal wat afgedronken, geslikt en gespoten.
 
Grote Ontwenner Joris uit onze eigen club komt ook aan het woord en vertelt uit zijn jarenlange ervaring in verslavingspreventie en -behandeling als arbeidsgeneesheer. Dat is wel al wat meer handen aan de ploeg, hoewel hij erbij zegt dat het succes van verslavingsbehandeling eerder mager kan genoemd worden.
Kathleen komt nog eens terug bij ons, fysiek als het terug mag, om nog wat meer duiding te geven. En Joris zelf spreekt op maandagavond 8 maart, over preventie en behandeling van Corona. Als we nog leven. Want elke dag Britse Varianten inademen is toch wel risky business.
 
Joris: handen uit de mouwen tegen verslaving.