Posted on Mar 01, 2021
Waasland en L.O., maandag 01-03-2021.
 
          
Met zevenen zitten de kijkbuiskinderen ’s middags voor het scherm voor de virtuele statutaire vergadering van Rotary club Beveren-Waas.  Iedere virtuele participant mag zijn zeg-zeg doen.
De duistere wereld van de crypto-munt (bitcoin), waarin vorige maal een stap werd gezet, wordt verder afgetast. Het virtuele blijft hoogtij vieren. Het is een dubbeltje op zijn kant met als beeldenaar het beleggingsaspect en op de keerzijde het ruilmiddel-gehalte. Kruis of munt.
Nadien neemt Geert H, de inkomende voorzitter, het woord en knoopt de commissie-zaken van de club in ieders oren: een wel overwogen aantal commissies, met éénduidig aangewezen voorzitters en leden, die toch minstens 4 x per jaar vergaderen en daarover aan het bestuur rapporteren.
In een geest van transparantie zou het bestuur dan naar heel de club toe ( eventueel via de bestuursverslagen) de sleutelpunten communiceren. Hilde V gaat PR doen, en Wim DC beraadt zich over het nemen van het voortouw in beroepszaken en (-)ethiek. De puzzeltjes vallen wel in mekaar.
Of het tweeluik van de club,  met aan de ene zijde de (quasi-)gepensioneerden die zich allen stuk voor stuk op de 85-jaar regel zouden kunnen beroepen, en aan de andere kant de jeugdigere actievelingen, die ’s middags werken om den brode en ‘s avonds in hun element zijn, een relevant en representatief huisreglement nodig heeft, dat zal de toekomst eventueel dienen uit te wijzen,
binnen het spanningsveld van vrijheid (kop) en determinisme (let). Let it be.
[47-##– PLi]