Twee leden van Rotary Beveren waren aanwezig op een druk bezochte ROM vergadering in Waasmunster, waar Mevrouw Darya Safai, Iraanse van geboorte, vrouwenactiviste en parlementslid, ons bewust maakte dat de politieke Islam tracht, in de geest van de Sharia, de ongelijkheid van man en vrouw te bestendigen, gebruik makend van onze democratische naïviteit, en dat selectieve immigratie aangewezen is, verplichte integratie noodzakelijk is, getto vorming moet vermeden worden, de hoofddoek als onderdrukkingsmiddel van de vrouw uit den boze is, enz… ten einde de principes van de verlichting te vrijwaren, nl. vrijheid, gelijkheid, scheiding van kerk en staat, enz... (LdC)
Sponsors