“Het is de bedoeling dat wij mensen, ongeacht hun afkomst, geslacht of religie een tijdelijke thuis geven van waaruit zij gedurende zes maanden aan een nieuwe toekomst kunnen bouwen”, lichten voorzitster Karoline Wittock en deskundig coördinator Jo Verbist toe.

Hun doelgroepen:

 • Sociaal gehandicapte vrouwen en mannen (eventueel met kinderen).
 • Jongeren die thuisloos zijn om moeilijkheden met ouders, of buitengezet zijn door familie, of via tussenkomst van jeugdrechter of sociale dienst hier terechtkomen.
 • Gehuwden die de echtelijke woning verlaten hebben en tijdelijk dakloos zijn hetzij door mishandeling hetzij door andere problemen.
 • Jongeren die doorverwezen werden door andere instellingen.
 • Vrouwen die niet (of tijdelijk niet) in eigen levensonderhoud kunnen voorzien en hier terecht komen via het OCMW.
 • Koppels
 • Voorwaarden:
  • vanaf 18 jaar tot 99 jaar
  • een minimum aan zelfstandigheid is nodig